Declaraţie de neasumare a responsabilităţii

Deţinătorii site-ului vă mulţumesc pentru interesul pe care îl acordaţi şi pentru faptul că aţi ales să vizitaţi acest site.

Protejarea datelor

Vi se va solicita la un moment dat să furnizaţi informaţii de natură personală. Nu aveţi, în niciun caz, obligaţia să răspundeţi la aceste întrebări, dar dacă faceţi acest lucru vom considera că avem consimţământul dvs. de a procesa şi folosi informaţiile pe care ni le furnizaţi. Toate datele personale obţinute de pe site-ul nostru sunt folosite exclusiv pentru a ne manifesta interesul faţă de dvs., pentru a vă trimite informaţii despre produse sau prezentarea diverselor oferte. Noi nu distribuim datele către terţi, oricare ar fi aceştia. Puteţi fi siguri că informaţiile dvs. vor fi tratate în regim de confidenţialitate, în conformitate cu legislaţia română privind protejarea datelor.

Site-ul Direct Sound

Deţinătorii site-ului pot oricând, fără preaviz, să aducă modificări sau completări acestui site web şi pot, în egală măsură, să şteargă în întregime sau parţial conţinutul acestuia. Conţinutul acestui site este oferit fără nicio garantare a exactităţii informaţiilor prezentate aici. Utilizatorul este atenţionat, în mod expres, cu privire la faptul că acest site web ar putea conţine erori de redactare, precum şi informaţii false, incomplete sau depăşite. Utilizatorul se va folosi de informaţiile furnizate pe acest site web pe propriul său risc. În special, deţinătorii site-ului nu acceptă nicio responsabilitate privind exactitatea, integritatea sau caracterul oportun al informaţiilor în niciun scop, oricare ar fi acesta. Deţinătorii site-ului exclud în mod expres responsabilitatea în cazul în care utilizatorul se bazează pe exactitatea şi integritatea conţinutului acestui site web şi, astfel, are de suferit pagube sau pierderi. În cazul în care utilizarea acestui site web sau a informaţiilor incluse aici înseamnă că trebuie să asiguraţi întreţinerea computerului dvs. sau a informaţiilor deţinute în acesta, să le schimbaţi sau să le corectaţi în vreun alt fel, deţinătorii site-ului confirmă prin prezenta că nu vor suporta costurile presupuse de aceste operaţiuni. Deţinătorii site-ului exclud, de asemenea, responsabilitatea privind orice pierdere de contracte sau alte pierderi importante sau nu, care ar putea rezulta din aceste informaţii.

Link-uri 

Link-uri de pe acest site web către site-uri web ale unor terţe părţi sunt furnizate doar ca facilitate. Utilizarea acestor link-uri atrage părăsirea acestui site web şi se face pe propria dvs. răspundere. Deţinătorii site-ului nu sunt în poziţia de a verifica şi nici nu au verificat site-urile web ale terţelor părţi. Prin urmare, deţinătorii site-ului exclud orice responsabilitate, în acest sens, cu privire la conţinutul unor astfel de site-uri web. Responsabilitatea este exclusă, de asemenea, pentru toate rezultatele care au fost atinse sau obţinute prin utilizarea site-urilor web ale terţelor părţi. Utilizatorii accesează site-urile web ale terţelor părţi în conformitate cu condiţiile de utilizare ale acestor site-uri web. Site-ul web Direct Sound poate fi legat, fără ştirea deţinătorilor, la alt site web. Direct Sound exclude orice responsabilitate cu privire la producţia, conţinutul sau orice legătură cu Direct Sound în site-urile web ale terţelor părţi. Link-urile electronice către acest site sunt permise fără consimţământul expres prealabil al deţinătorilor.

Copyright

Site-ul web Direct Sound conţine şi imagini asupra cărora terţi deţin drepturi de autor.

Utilizarea în afara României

Direct Sound nu are pretenţii cu privire la caracterul oportun al utilizării conţinutului acestui site în afara României. De asemenea, Direct Sound nu are pretenţii cu privire la permisivitatea de accesare a conţinutului acestui site web în afara României; accesarea se face pe responsabilitatea şi riscul utilizatorului. Utilizatorul însuşi este responsabil de respectarea legislaţiei locale.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia

Site-ul Direct Sound se supune legislaţiei României şi jurisdicţiei instanţelor române.

Condiţii de utilizare

Direct Sound are dreptul în orice moment să actualizeze sau să modifice condiţiile stabilite în prezentul document. Vă rugăm să vizitaţi acest site în mod regulat pentru a obţine informaţii despre condiţiile curente, aplicabile periodic.